Väite: "Ruumiin ylösnousemus ja reinkarnaatio poissulkevat toisensa"


  • Tässä muutama kohta monesta:
   • Tässä kohtaa voi muistaa, mitä hautajaisissa Raamattua lainaten sanotaan:
   • "Maasta olet tullut ja maaksi olet jälleen tuleva ( . . . )"

    ( Tomumaja hajoaa lopulta tomuun . . )

   • Ihmiskeho jatkuvan ainevirtauksen (muutoksen) kohteena.
   • "Fyysisen kehon solujen ja kaikkien ainesten vaihtuminen.
    Ruumiin muuttuessa koko ajan erilaiseksi. Ei ole olemassa
    yhtä ja samaa aineellista kehoa koko elämän ajan."

     ( Vaihtuvatko kaikki (eli aivo)solutkin uusiksi ? )

     ( Ainakin uusia aivosoluja syntyy aikuisenakin. )

     ( Soluilla on myös oma aineenvaihduntansa. )

    "Nouseeko se aineellinen (atomien) keho, mikä oli kuoleman hetkellä ?"

   • "Olen nykyään täysin eri mies" (Persoona voi muuttua elämän aikana ?)
   • Reinkarnaatiosta puhuvien lasten syntymämerkeistä
   • ( . . . )